Μόνο οι καπνιστές
εμφανίζουν
Καρκίνο του
Πνεύμονα.

Το κάπνισμα είναι ο
μοναδικός παράγοντας
κινδύνου για νόσηση
από Καρκίνο του
Πνεύμονα.

Ο Καρκίνος του
Πνεύμονα
εμφανίζεται πάντα
σε προχωρημένο
στάδιο.

Ο Καρκίνος του
Πνεύμονα
εμφανίζει πάντα
συμπτώματα.

Δεν μπορώ να κάνω
τίποτα, για να
μειώσω τον κίνδυνο
για Καρκίνο του
Πνεύμονα.

Κάθε ασθενής
λαμβάνει την ίδια
θεραπεία.

Μόνο οι ηλικιωμένοι
αναπτύσσουν Καρκίνο
του Πνεύμονα.

Μόνο οι καπνιστές εμφανίζουν Καρκίνο του Πνεύμονα.

Μόνο 1-2 καπνιστές στους 10 (10-20%) θα νοσήσει από Καρκίνο του Πνεύμονα.

Όμως οι 8 καπνιστές στους 10 (80%) θα αναπτύξουν ασθένειες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το κάπνισμα: καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα και άλλες μορφές Καρκίνου.

Επιπλέον, 12% των ασθενών που εκδηλώνουν Καρκίνο του Πνεύμονα δεν υπήρξαν ποτέ καπνιστές.

Πηγή: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and American Cancer Society (cancer.org)

Το κάπνισμα είναι ο μοναδικός παράγοντας κινδύνου για νόσηση από Καρκίνο του Πνεύμονα.

Το κάπνισμα ίσως είναι ο πιο γνωστός παράγοντας κινδύνου για νόσηση από Καρκίνο του Πνεύμονα, αλλά σίγουρα δεν είναι ο μόνος.
Επιπλέον παράγοντες αποτελούν:

  • Το οικογενειακό ιστορικό Καρκίνου του Πνεύμονα.
  • Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
  • Η έκθεση σε χημικές ουσίες (αμίαντο, ραδόνιο κ.α.).
  • H καθιστική ζωή και η έλλειψη άσκησης.

Πηγή: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Ο Καρκίνος του Πνεύμονα εμφανίζεται πάντα σε προχωρημένο στάδιο.

Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, παρατηρείται έλεγχος της νόσου, όταν αυτή εντοπίζεται έγκαιρα.

Ακόμα και όταν η νόσος διαγιγνώσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο, ο ασθενής έχει πολύ καλύτερες δυνατότητες μακροπρόθεσμης επιβίωσης σήμερα.

Η πρόοδος και τα αποτελέσματα της θεραπείας, για ασθενείς με προχωρημένο Καρκίνο του Πνεύμονα, ήταν πολύ σημαντικά την τελευταία δεκαετία.

Πηγή: American Cancer Society (cancer.org)

Ο Καρκίνος του Πνεύμονα εμφανίζει πάντα συμπτώματα.

Ο Καρκίνος του Πνεύμονα μπορεί να εμφανιστεί είτε χωρίς να προηγηθούν συμπτώματα είτε με ελαφρά αναπνευστικά συμπτώματα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος του Καρκίνου του Πνεύμονα είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Η έγκαιρη διάγνωση του Καρκίνου του Πνεύμονα αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης.

Πηγή: American Cancer Society (cancer.org)

Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, για να μειώσω τον κίνδυνο για Καρκίνο του Πνεύμονα.

Μπορείς να μειώσεις τον κίνδυνο για Καρκίνο του Πνεύμονα, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

  • Διακοπή καπνίσματος και αποφυγή παθητικού καπνίσματος.
  • Αποφυγή έκθεσης σε γνωστές περιβαλλοντικές καρκινογόνες ουσίες στο χώρο εργασίας σου.
  • Τακτική άσκηση και υγιεινές διατροφικές συνήθειες, καθώς όπως έχει αποδειχθεί μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης Καρκίνου.

Πηγή: American Cancer Society (cancer.org)

Κάθε ασθενής λαμβάνει την ίδια θεραπεία.

Η διάγνωση και η θεραπεία του Καρκίνου του Πνεύμονα είναι εξατομικευμένη πάνω στις ανάγκες κάθε ασθενή και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του θεράποντα ιατρού.

Το καλύτερο σχέδιο θεραπείας είναι αυτό που έχει σχεδιαστεί από μία διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων, που εξειδικεύονται στον Καρκίνο του Πνεύμονα. Η ομάδα αυτή θα συζητήσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές με τον ασθενή και μαζί θα επιλέξουν τη θεραπεία που ταιριάζει καλύτερα στις ατομικές του ανάγκες.

Πηγή: American Cancer Society (cancer.org)

Μόνο οι ηλικιωμένοι αναπτύσσουν Καρκίνο του Πνεύμονα.

Μπορεί οι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με Καρκίνο του Πνεύμονα να είναι άνω των 65 ετών, αλλά όλο και περισσότερα άτομα, μικρότερης ηλικίας και κάτω των 50 ετών, προσβάλλονται από Καρκίνο του Πνεύμονα.

Πηγή: American Cancer Society (cancer.org)

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: