Η γλώσσα του Καρκίνου του Πνεύμονα

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Διαγνωστικές εξετάσεις για τον Καρκίνο του Πνεύμονα

Ακτινογραφία θώρακος
Βοηθά στη διάγνωση του Καρκίνου του Πνεύμονα.

Αξονική τομογραφία
Η αξονική τομογραφία μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση του Καρκίνου του Πνεύμονα και να εντοπίσει τυχόν εξάπλωσή του.

Βρογχοσκόπηση
Η βρογχοσκόπηση είναι μια εξέταση που μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση του Καρκίνου του Πνεύμονα. Συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία.

Ενδοβρογχικό υπερηχογράφημα
Το ενδοβρογχικό υπερηχογράφημα χρησιμοποιεί έναν μακρύ εύκαμπτο σωλήνα, για να μπορέσει ο γιατρός να δει εσωτερικά τους πνεύμονες και τις γύρω περιοχές τους. Μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση του Καρκίνου του Πνεύμονα.

Διαδερμική βιοψία
Με τη διαδερμική βιοψία πνευμόνων ο γιατρός παίρνει ένα δείγμα πνευμονικού ιστού περνώντας μια βελόνα στον πνεύμονα.

Χειρουργική βιοψία
Η χειρουργική βιοψία του πνεύμονα είναι εξέταση που μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση του Καρκίνου του Πνεύμονα. Ένα μικρό δείγμα πνευμονικού ιστού λαμβάνεται για εξέταση υπό μικροσκόπιο.

Υπερηχογράφημα λεμφαδένων λαιμού και βιοψία
Αυτή η εξέταση ελέγχει εάν υπάρχουν κύτταρα Καρκίνου του Πνεύμονα στους λεμφαδένες στο λαιμό.

Εξετάσεις για διαπίστωση γονιδιακών μεταλλάξεων
Μερικοί Καρκίνοι του Πνεύμονα εμφανίζουν γονιδιακές αλλαγές (μεταλλάξεις) που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο Καρκίνος. Μια βιοψία μπορεί να ελέγξει αν υπάρχουν γονιδιακές αλλαγές.

 

Πηγές:
https://ellok.org/lung_cancer/
https://www.lungevity.org/for-patients-caregivers/lung-cancer-101/screening-early-detection
https://fairlifelcc.com/en/

Τύποι Καρκίνου του Πνεύμονα

Ο πιο κοινός τύπος είναι ο Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα.
Ο Καρκίνος που εμφανίζεται αρχικά στον πνεύμονα ονομάζεται πρωτοπαθής Καρκίνος του Πνεύμονα ενώ ο Καρκίνος που εξαπλώνεται στους πνεύμονες από κάπου αλλού στο σώμα, ονομάζεται δευτερογενής Καρκίνος του Πνεύμονα.

Ο Πρωτοπαθής Καρκίνος του Πνεύμονα ταξινομείται σε 2 κύριες ομάδες:

Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα 
Περίπου 12 στους 100 Καρκίνους Πνεύμονα που διαγιγνώσκονται είναι αυτού του τύπου (12%). Συνήθως προκαλείται από το κάπνισμα. Αυτοί οι Καρκίνοι τείνουν να εξαπλώνονται αρκετά νωρίς.

Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα
Περίπου 87 από τους 100 Καρκίνους του Πνεύμονα είναι αυτού του τύπου.

Ο Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα έχει τρεις υπότυπους που είναι:
το αδενοκαρκίνωμα, το πλακώδες καρκίνωμα και το καρκίνωμα από μεγάλα κύτταρα.

Αδενοκαρκίνωμα
Είναι ο πλέον συνηθισμένος τύπος και σχηματίζεται στους βλεννώδεις αδένες των πνευμόνων.

Πλακώδες καρκίνωμα
Αυτός ο τύπος αναπτύσσεται στα κύτταρα που καλύπτουν την επιφάνεια των πνευμόνων. Τείνει να αναπτύσσεται και κοντά στο κέντρο του πνεύμονα. Είναι ο συχνότερος τύπος Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα, ο συχνότερος τύπος Καρκίνου του Πνεύμονα σε άντρες και εμφανίζεται στην έσω επιφάνεια του βρογχικού δικτύου.

Καρκίνωμα από μεγάλα κύτταρα
Τα καρκινικά κύτταρα φαίνονται μεγάλα και στρογγυλά κάτω από το μικροσκόπιο.

Μη διαφοροποιημένος Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα
Εάν τα καρκινικά κύτταρα φαίνονται μη διαφοροποιημένα (δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο ιστολογικό τύπο) κάτω από το μικροσκόπιο, ο γιατρός δεν θα μπορεί να προσδιορίσει τον τύπο του Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα.

Πηγές:
https://ellok.org/lung_cancer/
https://www.lungevity.org/for-patients-caregivers/lung-cancer-101/screening-early-detection
https://fairlifelcc.com/en/

Θεραπείες για τον Καρκίνο του Πνεύμονα

Η θεραπεία εξαρτάται από τον τύπο του Καρκίνου του Πνεύμονα, το σημείο πού βρίσκεται, το μέγεθος, από το εάν έχει εξαπλωθεί και τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Μια πολυεπιστημονική ομάδα θα συζητήσει για το ποια είναι η καταλληλότερη θεραπεία και φροντίδα για τον ασθενή.

Η θεραπεία για το Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα 
Ο τύπος της θεραπείας πού θα λάβει ο ασθενής για το Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα, θα εξαρτηθεί από το στάδιο του Καρκίνου.

Η θεραπεία για το Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα 
Η θεραπεία εξαρτάται από το που εντοπίζεται, πόσο έχει εξαπλωθεί (σταδιοποίηση), ποιος είναι ο ιστολογικός του τύπος, ο βαθμός διαφοροποίησής του και αν απαιτείται, ποια βιολογική εξέταση του όγκου ενδείκνυται για την παρουσία συγκεκριμένων μεταστάσεων σε διάφορα γονίδια.

Χειρουργική επέμβαση
Ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης που μπορεί να υποβληθεί ο ασθενής, εξαρτάται από το σημείο στο οποίο βρίσκεται στον πνεύμονα ο Καρκίνος και τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Χημειοθεραπεία
Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιεί αντικαρκινικά (κυτταροτοξικά) φάρμακα για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Μπορεί να ληφθεί χημειοθεραπεία, ως μέρος της θεραπείας για την αντιμετώπιση του Καρκίνου του Πνεύμονα.

Ακτινοθεραπεία
Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί υψηλής ακτινοβολίας ακτίνες Χ για να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα του πνεύμονα.

Χημειο-ακτινοθεραπεία
Χημειο-ακτινοθεραπεία σημαίνει ο ασθενής να λαμβάνει ταυτόχρονα χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

Ανοσοθεραπεία
Η ανοσοθεραπεία είναι το είδος της θεραπείας του Καρκίνου, που βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσει τον Καρκίνο. Γενικά, το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθά το ανθρώπινο σώμα να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις και άλλες ασθένειες.
Η ανοσοθεραπεία είναι ένα είδος βιολογικής θεραπείας, που χρησιμοποιεί ουσίες κατασκευασμένες από ζωντανούς οργανισμούς.

Φωτοδυναμική θεραπεία (PDT)
Η φωτοδυναμική θεραπεία καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό ενός φωτο-ευαίσθητου φαρμάκου και ενός πολύ ισχυρού φωτός.

Πηγές:
https://ellok.org/lung_cancer/
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/targeted-therapies
https://fairlifelcc.com/en/
https://www.lungevity.org/for-patients-caregivers/lung-cancer-101/screening-early-detection

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: